Рада Стакић| лектор на предмету Савремени њемачки језик – превод са њемачког на српски језик

Oбразовање: основне студије 1977, Сарајево
магистарски студиј 2007, Бања Лука

Телефон: + 387 51 34 01 25
rada.stakic@flf.unibl.org
Koнсултације: уторак 11.00 – 12.00
Канцеларија бр. 19

Сфера интересовања: превод  и технике превођења, књижевно и стручно превођење, културолошки трансфер, културна историја, мигрантска књижевност у земљама њемачког говорног подручја

 

Изабране књиге и радови:
Њемачка књижевност у часопису „Босанска вила“ (2007);  Пјесник као преводилац – Њемачка лирика у преводима Алексе Шантића (2009); Übersetzungsrezeption der deutschen Literatur in der bosnischen Literaturzeitschrift „Bosanska vila“ 1885-1914 (2010); Мигрантска књижевност на њемачком језику (2010); Рани радови Димитрија Митриновића:преводи и критика модерне њемачке лирике (2010); Анализа превода културолошких термина у роману „Ansichten eines Clowns“ (2013); Умјетност монтаже или монтажа умјетности – Флоријан Илис: 1913. Љето вијека (2015): (Не)преводивост Ћопићеве поредбене фразеологије (2016)

 

Предмети: