Наставни план и програм

ID                                               Назив предмета                              Семестар           ECTS        П+В
Семестар 1
1.Initiates file downloadСавремене лингвистичке теорије                                           1                   5          2+2
2.Initiates file downloadСавремене књижевне теорије152+2
3.Initiates file downloadАкадемско писање152+2
4,5,6.Изборни предмети (бирају се 3 предмета) : 152+2
- Initiates file downloadАутентични материјали у настави енглеског језика1
- Initiates file downloadПсихолингвистика1
- Initiates file downloadТеорија превођења1
- Initiates file downloadСавремена америчка поезија и поетика1
- Initiates file downloadКритичке културолошке студије1
- Initiates file downloadСавремена британска поезија и поетика        1
- Initiates file downloadФункционална лингвистика1
Семестар 2
7.Ужа научна област2104+0
8.Студијски истраживачки рад25      
9.Завршни рад215