Наставни план и програм

ID                                       Назив предмета                                       Семестар           ECTS       П+В
Семестар 1
1.Initiates file downloadСавремене лингвистичке теорије                                           1                   5          2+2
2.Initiates file downloadСавремене књижевне теорије152+2
3.Initiates file downloadАкадемско писање152+2
4,5,6.Изборни предмети (бирају се 3 предмета) : 152+2
- Initiates file downloadДидактика италијанског језика1
- Initiates file downloadСоциолингвистика италијанског језика1
- Initiates file downloadДидактика наставе италијанске књижевности1
- Initiates file downloadЈезик италијанских мас-медија1
- Initiates file downloadИсторија италијанске културе         1
- Initiates file downloadИсторија италијанског романа1
- Initiates file downloadТеорија превођења1
Семестар 2
7.Ужа научна област2104+0
8.Студијски истраживачки рад25      
9.Завршни рад215