Наставни план и програм

ID                                              Назив предмета                         Семестар   ECTS      П+В
Семестар 1
1.Initiates file downloadФранцуски језик 11                9         2+6
2.Initiates file downloadУвод у лингвистику 1132+0
3.Initiates file downloadПреглед француске књижевности142+2
4.Initiates file downloadПреглед француске културе 1142+0
5.Теорија књижевности 1132+2
6.Initiates file downloadСрпски језик 1142+1
7.Страни језик (Initiates file downloadенглески, Initiates file downloadњемачки, Initiates file downloadчешки)131+1
Семестар 2
8.Initiates file downloadФранцуски језик 2292+6
9.Initiates file downloadФранцуска књижевност 1242+2
10.Initiates file downloadПреглед француске културе 2242+0
11.Увод у лингвистику 2232+0
12.Initiates file downloadТеорија књижевности 2232+2
13.Initiates file downloadСрпски језик 2242+1
14.Страни језик (Initiates file downloadенглески, Initiates file downloadњемачки, Initiates file downloadчешки)231+1
Семестар 3
15.Initiates file downloadФранцуски језик 3392+6
16.Initiates file downloadФранцуска књижевност 2362+2
17.Initiates file downloadЛатински језик 1352+2
18.Initiates file downloadСрпски језик 3342+2
19.Страни језик (Initiates file downloadенглески, њемачки, Initiates file downloadчешки)331+1
20.Изборни предмет у 3 семестру:331+1
- Initiates file downloadОртографија француских вокала
- Initiates file downloadФрансоа Рабле и средњевјековна култура
Семестар 4
21.Initiates file downloadФранцуски језик 4492+6
22.Initiates file downloadФранцуска књижевност 3462+2
23.Initiates file downloadЛатински језик 2452+2
24.Initiates file downloadСрпски језик 4442+2
25.Страни језик (Initiates file downloadенглески, њемачки, Initiates file downloadчешки)431+1
26.Изборни предмет у 4 семестру:431+1
- Initiates file downloadОртографија француских консонаната
- Initiates file downloadПолитичка мисао у француској књижевности 18.века
Семестар 5
27.Initiates file downloadФранцуски језик 5592+8
28.Initiates file downloadФранцуска књижевност 4552+2
29.Initiates file downloadЛатински језик 3552+2
30.Преглед историје француског позоришта/филма 1              541+1
31.Изборни језик 1 (Initiates file downloadиталијански, шпански, румунски)541+2
32.Изборни предмет у 5 семестру:531+1
- Франкофона књижевност
- Initiates file downloadИнтертекстуални аспекти Бодлерове поетике
Семестар 6
33.Initiates file downloadФранцуски језик 6692+8
34.Initiates file downloadФранцуска књижевност 5652+2
35.Initiates file downloadЛатински језик 4652+2
36.Преглед историје француског позоришта/филма 2641+1
37.Изборни језик 2 (Initiates file downloadиталијански, шпански, румунски)641+2
38.Изборни предмет у 6 семестру:631+1
- Концепција уџбеника за француски језик
- Initiates file downloadТехника агрументације у усменом изражавању
Семестар 7
39.Initiates file downloadФранцуски језик 77102+8
40.Initiates file downloadФранцуска књижевност 6762+2
41.Initiates file downloadМетодика наставе француског језика 1741+2
42.Initiates file downloadПсихологија732+0
43.Изборни језик 3 (Initiates file downloadиталијански, шпански)742+1
44.Изборни предмет у 7 семестрy:73
- Initiates file downloadКултуролошки системи у Прустовом дјелу2+0
- Initiates file downloadВредновање у настави страног језика0+2
Семестар 8
45.Initiates file downloadФранцуски језик 8882+6
46.Initiates file downloadФранцуска књижевност 7862+2
47.Initiates file downloadПедагогија832+0
48.Initiates file downloadМетодика наставе француског језика 2841+2
49.Изборни језик 4 (Initiates file downloadиталијански, шпански)842+1
50.Завршни рад85

0+4