Наставни план и програм

ID                                                 Назив предмета                                           Семестар    ЕCTS    П+В
Семестар 1
1.Initiates file downloadСавремени италијански језик 11            112+9
2.Initiates file downloadФонологија италијанског језика13        2+0
3.Initiates file downloadИталијанска култура 1152+2
4.Initiates file downloadСрпски језик 1132+0
5.Initiates file downloadУвод у теорију књижевности 142+1
6.Initiates file downloadЛатински језик 1141+2
Семестар 2
7.Initiates file downloadИталијанска култура 2252+2
8.Initiates file downloadСавремени италијански језик 22112+9
9.Initiates file downloadСрпски језик 2232+0
10.Initiates file downloadМорфологија италијанског језика242+1
11.Увод у општу лингвистику 232+0
12.Initiates file downloadЛатински језик 2241+2
Семестар 3
13.Initiates file downloadСавремени италијански језик 33102+8
14.Initiates file downloadУвод у италијанску књижевност352+2
15.Initiates file downloadЛатински језик 3
331+2
16.Initiates file downloadСинтакса италијанског језика332+0
17.Други романски језик 1 (Initiates file downloadфранцуски) 332+0
18.Изборни предмет 1. у 3 семестру:332+0
- Initiates file downloadОдноси између италијанске културе и италијанске кинематографије   
19.Изборни предмет 2. у 3 семестру:332+0
- Initiates file downloadИталијанска књижевна географија
Семестар 4
20.Initiates file downloadСавремени италијански језик 44102+8
21.Initiates file downloadИталијанска књижевност 14. вј.452+2
22.Initiates file downloadЛатински језик 4431+2
23.Initiates file downloadСемантика и лексикологија италијанског језика432+0
24.Други романски језик 2 (Initiates file downloadфранцуски2)432+0
25.Изборни предмет 1. у 4 семестру:432+0
- Initiates file downloadОдноси између италијанске културе и италијанског позоришта
26.Изборни предмет 2. у 4 семестру:432+0
- Initiates file downloadМетрика и стилистика италијанске књижевности
Семестар 5
27.Initiates file downloadСавремени италијански језик 5592+7
28.Initiates file downloadИталијанска књижевност 15.-16. вј.552+2
29.Initiates file downloadИсторија италијанског језика 1552+2
30.Психологија532+0
31.Initiates file downloadРоманска филологија542+1
32.Изборни предмет у 5 семестру:542+1
- Initiates file downloadМетодика италијанског писаног текста
Семестар 6
33.Initiates file downloadСавремени италијански језик 6692+7
34.Initiates file downloadИталијанска књижевност 17.-18. вј.652+2
35.Initiates file downloadИсторија италијанског језика 2652+2
36.Initiates file downloadМетодика наставе италијанског језика 1642+1
37.Initiates file downloadПедагогија632+0
38.Изборни предмет у 6 семестру:642+1
- Initiates file downloadИталијанска лингвистика
Семестар 7
39.Initiates file downloadТеорија превођења742+1
40.Initiates file downloadСавремени италијански језик 7792+7
41.Initiates file downloadИталијанска књижевност 19. вј.752+2
42.Initiates file downloadАкадемско писање на италијанском језику732+0
43.Initiates file downloadМетодика  наставе италијанског језика 2752+2
44.Изборни предмет у 7 семестрy:742+1
- Социологија италијанске књижевности
- Италијанска филологија
- Италијанска женска књижевност
- Социолингвистика италијанског језика
Семестар 8
45.Initiates file downloadСавремени италијански језик 8892+7
46.Initiates file downloadИталијанска књижевност 20. вј.852+2
47.Методика наставе италијанске књижевности832+0
48.Завршни рад854+0
49.Initiates file downloadМетодика наставе италијанског језика 3852+2
50.Изборни предмет у 8 семестру:832+0
- Методика превођења
- Initiates file downloadДантеова филологија
- Савремене тенденције у италијанској књижевности

- Initiates file downloadИталијанска дијалектологија