Наставни план и програм

IDНазив предмета                                                                                Семестар     ECTS    П+В
Семестар 1
1.Initiates file downloadФонетика и фонологија руског језика                                          1              5       2+3
2.Initiates file downloadСтарословенски језик 1142+2
3.Initiates file downloadИсторија српског језика 1142+1
4.Initiates file downloadСавремени руски језик 1150+3
5.Initiates file downloadУвод у теорију кљижевности142+1
6.Initiates file downloadСрпска средњовјековна књижевност142+1
7.Initiates file downloadФонологија и акцентологија српског језика142+2
Семестар 2
8.Initiates file downloadМорфологија руског језика 1263+4
9.Initiates file downloadСтарословенски језик 2242+1
10.Initiates file downloadИсторија српског језика 2242+1
11.Initiates file downloadФонетика српског језика242+1
12.Initiates file downloadСавремени руски језик 2240+3
13.Initiates file downloadСрпска књижевност средњег доба242+1
14.Initiates file downloadСтара руска књижевност и 18. вијек242+1
Семестар 3
15.Initiates file downloadМорфологија руског језика 2362+2
16.Initiates file downloadМорфологија српског језика 352+2
17.Initiates file downloadСавремени руски језик 3340+5
18.Initiates file downloadРуска књижевност 19. вијека 1342+2
19.Initiates file downloadСрпска књижевност 19. вијека 1342+1
20.Initiates file downloadСтилистика342+1
21.Initiates file downloadИсторија српске културе332+0
Семестар 4
22.Initiates file downloadТворба ријечи руског језика452+1
23.Initiates file downloadТворба ријечи српског језика452+1
24.Initiates file downloadСавремени руски језик 4440+5
25.Initiates file downloadРуска књижевност 19. вијека 2453+2
26.Initiates file downloadСрпска књижевност 19. вијека 2442+2
27.Initiates file downloadСрпска народна књижевност442+1
28.Изборни предмет:432+0
- Initiates file downloadСрпска књижевна критика и есејистика 20. вијека
- Initiates file downloadДубровачка пасторална драма XVI вијека
Семестар 5
29.Initiates file downloadЛексикологија руског језика542+1
30.Initiates file downloadЛексикологија српског језика542+0
31.Initiates file downloadУпоредна граматика словенских језика553+1
32.Initiates file downloadСавремени руски језик 5540+5
33.Initiates file downloadРуска књижевност 19. вијека 3553+2
34.Initiates file downloadСрпска књижевност 20. вијека 1552+2
35.Initiates file downloadПсихологија532+0
Семестар 6
36.Initiates file downloadСинтакса руског језика 1652+2
37Initiates file downloadСинтакса српског језика 1652+2
38.Initiates file downloadСавремени руски језик 6640+5
39.Initiates file downloadРуска књижевност 20. вијека 1                         652+2
40.Initiates file downloadСрпска књижевност 20. вијека 2                                        652+2
41.Initiates file downloadПедагогија632+0
42.Изборни предмет:632+0
- Initiates file downloadСрпско-словеначке језичке паралеле
- Initiates file downloadПолитичка и културна историја Руса
Семестар 7
43.Initiates file downloadСинтакса руског језика 2752+2
44.Initiates file downloadСинтакса српског језика 2742+1
45.Initiates file downloadИсторија руског језика 1742+1
46.Initiates file downloadСавремени руски језик 7740+5
47.Initiates file downloadРуска књижевност 20. вијека 2752+2
48.Initiates file downloadИсторија руске културе742+0
49.Initiates file downloadМетодика наставе руског језика и књижевности 1742+2
Семестар 8
50.Initiates file downloadИсторија руског језика 2842+1
51.Страни језик (Initiates file downloadенглески, Initiates file downloadњемачки, Initiates file downloadиталијански)832+1
52.Initiates file downloadСавремени руски језик 8840+5
53.Initiates file downloadМетодика наставе руског језика и књижевности 2841+3
54.Initiates file downloadМетодика наставе српског језика и књижевности 873+5
55.Opens internal link in current windowЗавршни рад882+0