Наставни план и програм

ID                                               Назив предмета                                     Семестар       ECTS           П+В
Семестар 1
1.Initiates file downloadСтарословенски језик 11                 5             2+2
2.Initiates file downloadТеорија књижевности 1152+2
3.Initiates file downloadИсторијска фонетика српског језика142+1
4.Initiates file downloadРуски језик 1142+2
5.Initiates file downloadСрпска средњовјековна књижевност 1152+2
6.Initiates file downloadСрпска народна књижевност 1143+1
7.Initiates file downloadУвод у општу лингвистику132+0
Семестар 2
8.Initiates file downloadСтарословенски језик 2242+1
9.Initiates file downloadСрпска средњовјековна књижевност 2242+2
10.Initiates file downloadТеорија књижевности 2242+2
11.Initiates file downloadСрпска народна књижевност 2253+1
12.Initiates file downloadИсторијска морфологија српског језика 1242+1
13.Initiates file downloadРуски језик 2242+0
14.Initiates file downloadОпшта књижевност 1253+2
Семестар 3
15.Initiates file downloadСрпска књижевност ренесансе 342+2
16.Initiates file downloadФонологија и акцентологија српског књижевног језика352+2
17.Initiates file downloadИсторијска морфологија српског језика 2352+2
18.Initiates file downloadСрпска књижевност од барока до класицизма342+2
19.Initiates file downloadОпшта књижевност 2353+2
20.Страни језик:342+0
- Initiates file downloadЕнглески језик
- Initiates file downloadЊемачки језик
- Initiates file downloadИталијански језик
- Француски језик
- Чешки језик
21.Изборни предмет у 3 семестру ( *списак предмета на дну стране )332+0
Семестар 4
22.Initiates file downloadИсторија српског књижевног језика 442+1
23.Initiates file downloadФонетика српског језика452+2
24.Initiates file downloadИсторија српске културе442+1
25.Initiates file downloadСрпска књижевност барока442+2
26.Initiates file downloadСрпска књижевност предромантизма452+2
27.Initiates file downloadОпшта књижевност 3453+2
28.Изборни предмет у 4 семестру ( *списак предмета на дну стране )432+0
Семестар 5
29.Initiates file downloadДијалектологија српског језика 1542+1
30.Initiates file downloadЛексикологија српског језика542+2
31.Initiates file downloadСрпска књижевност романтизма563+2
32.Initiates file downloadМорфологија српског језика553+2
33.Initiates file downloadУпоредна граматика словенских језика 1542+1
34.Initiates file downloadПедагогија543+0
35.Изборни предмет у 5 семестру ( *списак предмета на дну стране )532+0
Семестар 6
36.Initiates file downloadСрпска књижевност реализма 663+2
37.Initiates file downloadТворба ријечи српског језика642+2
38.Initiates file downloadДијалектологија српског језика 2652+2
39.Initiates file downloadУпоредна граматика словенских језика 2653+1
40.Initiates file downloadМетодика наставе српског језика и књижевности 1673+3
41.Изборни предмет у 6 семестру ( *списак предмета на дну стране )632+0
Семестар 7
42.Initiates file downloadСинтакса српског језика 1752+2
43.Initiates file downloadСтилистика српског језика 1742+1
44.Initiates file downloadКомпаративно проучавање јужнословенских књижевности 1            743+0
45.Initiates file downloadМетодика наставе српског језика и књижевности 2771+5
46.Initiates file downloadСрпска проза 20. вијека774+3
47.Изборни предмет у 7 семестру ( *списак предмета на дну стране )732+0
Семестар 8
48.Initiates file downloadПсихологија832+0
49.Initiates file downloadСтилистика српског језика 2842+2
50.Initiates file downloadСинтакса српског језика 2853+2
51.Initiates file downloadКомпаративно проучавање јужнословенских књижевности 2843+1
52.Initiates file downloadСрпска драма 20. вијека842+1
53.Initiates file downloadСрпска поезија 20. вијека843+2
54. Opens internal link in current windowЗавршни рад862+0

 

* Списак изборних предмета:

- Initiates file downloadБарокна драма
- Initiates file downloadДубровачка пасторална драма 16. вијека
- Initiates file downloadКомпаративна имагологија
- Initiates file downloadИсторија писма, књиге и библиотека
- Initiates file downloadНаратологија
- Initiates file downloadНародне баладе
- Initiates file downloadОномастика
- Initiates file downloadПреводна књижевност средњег вијека
- Initiates file downloadСрпска књижевна критика и есејистика