УПРАВА старо

ДЕКАН

Проф. др Младенко Саџак
Тел. +387 51 340 140
mladenko.sadzak@flf.unibl.org
кабинет бр. 16

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

Проф. др Сања Радановић
Тел. +387 51 340 130
sanja.radanovic@flf.unibl.org
кабинет бр. 1

ПРОДЕКАН ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Проф. др Петар Пенда
Тел. +387 51 340 130
petar.penda@flf.unibl.org
кабинет бр. 1

СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА

Мирјана Кудрић
Дипломирани правник
Тел. +387 51 340 129
mirjana.kudric@flf.unibl.org
кабинет бр. 14

РУКОВОДИЛАЦ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

Жељка Башић
Тел. +387 51 340 122
zeljka.basic@flf.unibl.org
кабинет бр. 9

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ У НАСТАВИ

Аида Арсовић
Тел. +387 51 340 144
aida.arsovic@flf.unibl.org
кабинет бр. 15

Кристина Кекић
Тел. +387 51 340 140
kristina.kekic@flf.unibl.org
кабинет бр. 15

РЕФЕРЕНТ ЗА II И III ЦИКЛУС СТУДИЈА

Огњен Гајић
Тел. +387 51 340 122
ognjen.gajic@flf.unibl.org
кабинет бр. 9

РЕФЕРЕНТИ ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

Горан Милаковић
Тел. +387 51 340 143
goran.milakovic@flf.unibl.org
кабинет бр. 22

Мара Керановић
Тел. +387 51 340 143
mara.keranovic@flf.unibl.org
кабинет бр. 22

РЕФЕРЕНТ ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Дарија Бранковић
Тел. +387 51 340 129
darija.brankovic@flf.unibl.org
кабинет бр. 14

ОПЕРАТЕР НА РАЧУНАРИМА И ОДРЖАВАЊУ WEB СТРАНИЦЕ

Владислав Брковић
vladislav.brkovic@flf.unibl.org